Bestuur

Bestuur
Voorzitter: B van Dijk (2018)              bvandijk.1@kpnmail.nl   Frans Halsstraat 43  7944BH Meppel  telefoon  06-12809906
Secretaris: H.Meijerink (2018)          tuin.henkm@ziggo.nl. Kastanjelaan 3  7941XW Meppel. telefoon 06-40806498
Penningmeester: H. Klomp (2018) . hermenklomp@hotmail.com Burg Mackaystraat 40  7942XS Meppel telefoon 06-25244932
Lid: G. van Dijk (2018)          gelmervandijk101@gmail.com            van Ewijcksingel 56   7942 GC Meppel. telefoon 06-12209699
Lid:  K van Keulen (2020)   kvankeulen@live.nl.                Voorstraat  31  7941  VW Meppel  telefoon 06-25244932
Gastvrouw Blankenstein: D. de Wit  telefoon 06-11076101

KVKNR 40047934

Bank  NL46RABO0103579125